פתיחת פנייה

פתיחת פנייה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


  Support

All technical inquiries regarding any of our web hosting services.


  Billing

All inquiries regarding billing problems (non-updated payments, unauthorized charges, etc.)


  Sales

All pre-sales inquiries regarding any of our services.


  Hosting Transfer

Information needed for transferring your Website


  Quote Request: Accessibility Audit